Nykyajan orjuuden julkilausuma

Ella’s Kitchenin Nykyajan orjuuden julkilausuma

Herkulliset tuotteemme kulkevat monien käsien läpi ennen kuin ne ovat kaupan hyllyllä. Aineksiamme kasvattavien maatilojen ja peltojen työntekijöistä, tuotteitamme valmistaviin ja säilyttäviin tehtaisiin ja varastoihin sekä rekkakuskeihin, jotka kuljettavat tuotteemme – ja toimistotarvikkeemme – kaikkialle arvoketjumme on suuri ja monimuotoinen.

Ella’s Kitchen (oikeussubjekti – Ella’s Kitchen (Brands) Limited) pyrimme varmistamaan, että kaikki, joiden kanssa arvoketjussamme työskentelemme saavat työskennellä reilussa, turvallisessa ja terveellisessä työympäristössä ja jakavat vakaumuksemme ja arvomme kohdella toinen toisiamme hyvin. Nykyajan orjuus on kasvava, maailmanlaajuinen ongelma. Olemme kaikki vastuussa riskien tarkkailusta, olivatpa ne liiketoiminnassamme ja laajemmassa toimitusketjusssamme miten pieniä tahansa.

Yksikään sektori tai liikeala ei ole immuuni nykyajan orjuudelle.

Ella’s Kitchenillä on nollatoleranssi nykyajan orjuuteen ja olemme sitoutuneet työskentelemään tuottajiemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa varmistaaksemme reilut, turvalliset ja terveelliset työolosuhteet kautta kaikkien toimintojemme ja koko toimitusketjumme. Odotamme, että henkilökunta raportoi ongelmista käyttäen asianmukaisia raportointikanavia ja että johto toimii niiden pohjalta.

1. Organisaatio + yritysrakenne:

Ella's Kitchen on B Corporation -sertifioitu yritys, joka valmistaa vauvojen, taaperoiden ja lasten luomuruokaa, jota myydään ympäri maailmaa. Kaikki tuotteemme valmistetaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Euroopassa kolmansien osapuolien valmistajien toimesta käyttäen aineksia ympäri maailmaa, mukaan lukien Yhdistynyt kuningaskunta, Eurooppa, ja esim. Ecuador ja Intia.

2. Toimintatapamme + prosessimme:

Ella’s Kitchen on sitoutunut varmistamaan, että toimitusketjussamme tai liiketoiminnassamme ei esiinny nykyajan orjuutta. Ella’s Kitchen on Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX) -organisaation jäsen. SEDEX on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka on omistautunut vastuullisiin ja eettisiin liiketoimintakäytäntöihin. Ella’s Kitchen edellyttää, että kaikki raakamateriaali- ja pakkausyhteistyökumppanit sekä valmistajien yhteiskumppanit ovat SEDEX:in jäseniä. SEDEX:in alusta mahdollistaa toimiemme riskien hallinnan ja auttaa tunnistamaan mahdolliset noudattamatta jättämiset. Mikäli poikkeavuuksia on havaittu, työskentelemme yhdessä hankkijoidemme kanssa auttaen heitä tekemään tarvittavat korjaukset.

Osana sitoutumistamme nykyajan orjuuden torjumiseen ja varmistaaksemme reilut, turvalliset ja terveelliset työolosuhteet, lanseerasimme ”Good To Each Other Code of Conduct (GTEO Code)” -eettisen ohjeiston vuonna 2019. GTEO Code -eettinen ohjeistomme on laadittu kansainvälisten standardien pohjalta, mukaan lukien Ethical Trading Initiative Base Code- ja International Labour Organisation (ILO) -organisaatioiden yleissopimukset ja suositukset, jotka vuorostaan perustuvat Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksia koskevaan yleissopimukseen. Tänä vuonna tulemme määrittämään, ketkä avaintoimitusketjun yhteiskumppaneistamme – raakamateriaaleista pakkauksiin ja valmistajien yhteistyökumppaneihin – saavat GTEO Code -ohjeistomme.

Ohjeistomme ensikäyttöönoton aluksi tunnistamistamme avainyhteistyökumppaneista 77 % on nyt hyväksynyt ja vahvistanut noudattavansaGTEO Code -ohjeistoamme ja pyrimme aktiviisesti saamaan loputkin yhteistyökumppaneistamme kommunikoimaan ja vahvistamaan ohjeiston noudattamisen. Sen lisäksi, että pyydämme yhteistyökumppaneitamme vahvistamaan, että he noudattavat tätä toimintatapaa rohkaisemme heitä jakamaan GTEO Code -ohjeistomme heidän omien yhteistyökumppaniensa, valmistajiensa ja urakoitsijoidensa kanssa.

The Hain Celestial Group Inc.:in tytäryhtiönä Ella’s Kitchen noudattaa The Hain Celestial Global Human Rights Statement 2020 -maailmanlaajuisia ihmisoikeuslausumaa ja The Hain Celestial Code of Business Conduct and Ethics -liiketoiminnan käyttymis- ja eettisiä ohjeistoja. Nämä asiakirjat asettavat minimistandardit organisaation käsitykselle siitä, miten nykyajan orjuutta ja lapsityövoimaa voidaan torjua. Sekä Ella’s Kitchenillä että Hain Celestialilla on ilmiantokäytännöt ja -prosessit, joiden avulla työntekijät voivat ilmoittaa mahdollisista tunnistamistaan ongelmista.

Sopimuksemme raakamateriaalihankkijoidemme ja valmistajiemme yhteiskumppaneiden kanssa velvoittavat lakisääteisesti noudattamaan Modern Slavery Act 2015 -lakia, SEDEX:iä ja muita eettisiä ohjeistuksia, mukaan lukien GTEO Code -ohjeistusta.

3. Due Diligence:

Ymmärrämme, että nykyajan orjuutta esiintyy monilla toimialoilla, mukaanlukien maataloudessa. Olemme sitoutuneet työskentelemään yhteistyökumppaniemme kanssa varmistaaksemme, että käsittelemme tiettyjen ainesosien tietyt ympäristö- ja sosiaaliset haasteet. Kaikki thankkijat, joiden olemme tunnistaneet toimivat korkeamman riskin ainesosien sektoreilla, ovat vahvistaneet, että he noudattavat GTEO Code -ohjeistusta tai työskentelevät kanssamme sen puitteissa. Ella’s Kitchen jatkaa lisästandardien ja -prosessien kartoittamista ja käyttämistä näiden toimitusketjujen riskien hallitsemiseksi. Mikäli ongelmia tunnistetaan, tehdään asianmukaiset tutkimukset ja korjaukset. Tehtävät toimet voivat sisältää sopimuksen päättämisen.

4. Koulutus:

Varmistaaksemme, että nykyajan orjuuden riskit ymmärrettäisiin hyvin, tarjoaa Ella’s Kitchen koulutusta kaikille asiaankuuluville Ella's-tiimin jäsenille. Tämä pitää sisällään SEDEX-koulutuksen, jonka aikana tiimi oppii ymmärtämään, kuinka työkaluja voidaan käyttää mahdollisten riskien tunnistamiseen ja hallitsemiseen.

Tämä lausunto on osa Ella’s Kitchenin sitoutumista Modern Slavery Act 2015 -lain artiklaan 54(1) ja on 30.6.2021 päättyneen tilikauden orjuuden ja ihmiskaupan lausuntomme. Se on hyväksytty Ella’s Kitchen (Brands) Limited:in hallituksen toimesta, joka tarkistaa ja päivittää sen vuosittain.

Allerkirjoittanut:

Mark Cuddigan, Ella’s Kitchen (Brands) Limited:in toimitusjohtaja

Päiväys: 18/01/2022